سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هوای تو ...

با هم در ستیزند

ایـــن دو مـــن ِ در مـــن

یکی بوی خدا و مهربانی می دهد

و دیگری بوی زشتی و سیاهی و پلیدی

اما این دو، هر دو در منند...در من

و ایــن نشان از این دارد

می توانی رحمانی باشی یا شیطانی

تصمیـــم با توســــت

می گفت:

حواست به دلت باشد ، به که می دهی از که برمی گیری...

تؤدوا الامانات الی اهلها ...

اهل الله ...

.

.

.

در هوای نفس هوایی نبود برای کشیدن ... خـــفه شدم ...

هوا، در هوای تـــــــــــــــــــــــــــوست ... من را با هوای خودتــــ آشنا کن

دلم را از همــــــــــــــــــــه برگیر و ماله خودتـــــــــــــــ کن

فقط خودتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــن و تـــــــــــــو

مثل همان موقع ها که در آغوش محبتت بودم

تو هستی ، من هم هستم

بیا و فاصله ها رو کم کن

من فاصله گرفتم

اما تـــــــــــو نزدیک شو

دلم برایت تنگ شده

برای آغوش گرمت

برای با تو بودن

برای در هوای تو نفس کشیدن

تنهام

خیلی تنها

بیا و برای من کافی باش

این روزها بیشتر از همیشه به حضور آرامت نیاز دارم

تنهام نگذار...[ یکشنبه 91/10/17 ] [ 11:8 صبح ] [ انا عبدک الضعیف ]

نظر