كل عناوين نوشته هاي انا عبدك الضعيف

انا عبدك الضعيف
[ شناسنامه ]
چشماتو از من برندار.... ...... چهارشنبه 92/3/8
اي مردم نا مردم ...... پنج شنبه 91/10/28
ســــــــهم مـــــــن از زنـــــــــــدگي ايــــــــــن روزهــــ ...... دوشنبه 91/10/18
هواي تو ... ...... يكشنبه 91/10/17
فاقد البصر فاسد النظر ...... جمعه 91/10/8
  ==>   ليست آرشيو شده ها