سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فاقد البصر فاسد النظر

نه دی روز میثاق با ولایت و بصیرت در تاریخ حماسه ی ملت ایران نام گرفت. به گفته ی آقا روز نه دی با ده دی به خودی خود فرقی ندارد. این مردم و اتفاقاتی که در روزها می افتند، هستند که به آن ارزش و اعتبار می بخشند.

 ناگفته پیداست که اگر همین شور و راهپیمایی مردم در نه بهمن اتفاق افتاده بود ، مطمئنا این چنین تاثیر و ماندگاری نداشت .همانطور که قیام هایی که ماه ها بعد از شهادت امام حسین ع صورت گرفت ، بی فرجام ماند و حتی ذکربرخی از آنها در تاریخ هم نیامده. اینکه خلافت به جانشین اصلی پیامبر نرسید، صلح امام حسن با معاویه، شهادت امام حسین آنهم با آن وضع ، همه بخاطر غفلت عوام و خواص در دوران فتنه بود. یکی از عوامل مهم اهمیت نه دی هم وقت شناسی مردم بود. مردمی که با تاثی از امام شهیدشان هنگامی که فضای جامعه غبارآلود شده بود ،فرق خواص و عوام به راحتی قابل تشخیص نبود به میدان آمده و ندای حق و اسلام طلبی سر دادند.

فضای فتنه غبارآلوده بوده و تشخیص حق و باطل بسیار دشوار می باشد. در آن شرایط تنها بصیرت به کمک افراد آمده و بصیرت از ایمان قوی ناشی می شود. در آزمون فتنه هستند خواصی که مشروط شده و عوامی که خواص می شوند. مصداق بارز آن 9دی 88. سران و بزرگانی که در مقابل فقنه و آشوبها سکوت کردند و مردمی که علیه باطل قیام کردند. خواص بودن یعنی نبست به قضایا فهم و درک درست داشتن . چه افراد تحصیل کرده ایی که عوام اند و چه بی سوادانی که خواص اند. حضرت آقا در خاطره ایی می فرمودند: "دوران پیش از پیروزی انقلاب بنده در ایران شهر تبعید بودم .در یکی از شهرهای همجوار چند آشنا داشتیم که یکی از آنها راننده بود،یکی شغل آزاد داشت و بلاخره اهل فرهنگ و معرفت،به معنای خاص کلمه نبودند.اما از خواص بودند. آنها مرتب برای دیدن ما به ایرانشهر می آمدند و از قضایای خود با روحانی شهرشان میگفتند. روحانی شهرشان هم آدم خوبی بود اما از عوام بود. ملاحظه می کنید! راننده کمپرسی جزو خواص، ولی روحانی و پیشنماز محترم جزو عوام ! مثلا روحانی میگفت چرا وقتی اسم پیغمبر می آید یک صلوات میفرستید اما وقتی اسم "آقا" می آید 3 صلوات میفرستید؟ نمیفهمید. راننده به او جواب میداد : روزی که دیگر مبارزه ای نداشته باشیم ، اسلام بر همه جا فائق شود،انقلاب پیروز شود،ما نه تنها 3 صلوات ، بلکه یک صلوات هم نمیفرستیم. امروز این سه صلوات مبارزه است. راننده میفهمید، روحانی نمیفهمید! "

سعی کنیم با بصیرت باشیم، تا از جمیع فتنه ها در امان مانیم. انشاء الله ...

 [ جمعه 91/10/8 ] [ 11:41 عصر ] [ انا عبدک الضعیف ]

نظر