سفارش تبلیغ
صبا ویژن
غربت امام زمان(عج)

 

امام زمان(عج) 

از وقتی که مسجدالنبی ساخته شد، پیامبر اکرم (ص) در موقع ایراد خطبه و سخنرانی برای مسلمانان(مخصوصا روزهای جمعه) بر تنه ی درخت خرمایی که در صحن مسجد باقی مانده بود تکیه می دادند، منتها وقتی جمعیت زیاد شداصحاب پیشنهاد کردند که منبری برای رسول خدا(ص) ساخته شود تا همگان به آسانی بتوانند پیشوای خود را ببینند. پیامبر(ص) نیز اجازه فرمودند منبری از چوب با دو پله و یک عرشه ساخته شد.

اولین جمعه ای که پیش آمد، رسول خدا(ص( جمعیت را شکافتند و با پشت سرگذاشتن آن ستون نخل، به طرف منبر ره سپار شدند. همین که بر عرشه ی منبر قرار گرفتند،یکباره صدای ناله ی ستون خشکیده همانند زن فرزند مرده بلند شد. با ناله ی ستون، صدای جمعیت نیز به گریه و ناله برخاست. رسول خدا از منبربه زیر آمدند، ستون را در بغل گرفتند و دست مبارک خود را بر آن کشیدند و فرمودند: «آرام باش»

سپس به سمت منبر بازگشتند و خطاب به مردم فرمودند: « ای مردم! این چوب خشک نسبت به رسول خدا اظهار علاقه و اشتیاق میکند و از دوری او محزون می گردد ولی برخی از مردمان باکشان نیست که به من نزدیک شوند یا از من دور شوند! اگر من او را در بغل نگرفته و برا و دست نکشیده بودم، تا روز قیامت از ناله خاموش نمی شد.»

آری درختی خشک لحظه ای از پیامبر دور شد ،صدای ناله بلند کرد، با ایمکه آن حضرت را می دید. ما را چه شده که امام زمان خویش را نمی بینیم و از او دوریم، اما به زندگی عادی خویش سرگرم کرده ایم؟ به یاد همه کس و همه چیز هستیم، جز امام زمانمان!

......

اگر فرزند ما در بازگشت از مدرسه اندکی تاخیر کند، چه می کنیم؟ خون سرد و آرام در جای خویش می نشینیم یا از ترس از اینکه مبادا برای او اتفاقی افتاده باشد ، سراسیمه به کوچه و خیابان می رویم؟

کدامیک از ما تاخیر در ظهور امام خویش را جدی گرفته ایم؟ دوری از امام حاضر چه تعداد از شیعیان را دردمند و دل نگران ساخته است؟ اصلا چند درصد جامعه ی شیعه غیبت امام را مشکل و درد می داند که بخواهد دنبال درمان و دوای آن باشد؟ چند نفر را دیده اید که در این مصیبت، آسایش خویش را ،اگرچه موقت و محدود، از دست داده باشند؟ سرغ دارید کسی را که هر چند وقت یک بار، خواب و خوراکش مختل شده باشد؟!

اگر پرسش نامه ای در اختیار ما بگذارند و از ما بخواهند گرفتاری های خود را به ترتیب اولویت فهرست کنیم، چند درصد نخستین گرفتاری خود را غیبت امام زمان(عج) خواهیم دانست؟

در آن لحظه هایی که دل می شکند و اشک جاری می شود،چه تعداد از ما،درخواست فرج را در صدر دعاهایمان قرار می دهیم؟به راستی امام عصر(عج) در کجای زندگی ما قرار دارد؟ متن یا حاشیه؟

چند دقیقه از 24 ساعت اوقات شبانه روز ما اختصاص به حضرت بقیة الله (علیه السلام) دارد؟

(قسمتی از کتاب آشتی با امام عصر(عج) /دکتر علی هراتیان)

 [ سه شنبه 91/4/13 ] [ 10:52 عصر ] [ انا عبدک الضعیف ]

نظر